Дәулет Гүлнұр Мәлікқызы

Аты-жөні: Дәулет Гүлнұр Мәлікқызы

Телефон: 8(72534) 6-14-63

E-mail: info@sirdariya.kz

Білімі: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2018 ж.
«Сырдария» университеті, 2020
Ғылыми және академиялық дәрежесі: п.ғ.м., оқытушы 
Кәсіби біліктілігі: Шетел тілі және екінші шетел тілі пәндерінің оқытушысы
Жүргізетін пәндері: «Базалық шетел тілі», «Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша практикумы», «Мамандандырылған шетел тілі», «Кәсіби бағытталған шетел тілі», «Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1,А2 деңгейлері)», «Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі)»,
Осы ұйымда жұмыс істеген мерзімі: 
«Тілдер» кафедрасының оқытушысы. «Сырдария» университеті, 2018-2019 жж.
«Шетел тілдері» кафедрасының оқытушысы. «Сырдария» университеті,2019 жылдан қазіргі уақытқа дейін. 
Академиялық тәжірибе: 
2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Түркістан облысы, Жетісай қаласындағы Сырдария университетінің шетел тілі пәнінің оқытушысы қызметін атқарады. 
Академиялық емес тәжірибе: жоқ
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Кәсіби біліктілікті арттыру жөніндегі куәлік/сертификат (мерзімі немесе кәсіби тіркелуін көрсетілуі тиіс):
1. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялары» ( 72 сағат) 19.01.2019Ж
2. Teacher training seminar “The Place of the Old in the Brave New World”
3. Oxford Professional Development Webinar «Teaching and Learning Online in Tertiary with OUP» 
4. «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсы
5. «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру» тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсы
6. «Ұстаз» жобасы аясында өткен «Жаңа заман білімінің педагогикалық методикасы» атты онлайн марафон

Марапаттаулар мен сыйлықтар: 
1. «Лучшая научная работа» в секции «Филологические науки» по результатом работы Международной научно-практической конференции « Инновационное развитие и потенциал современной науки»( г Прага, Чехия, 17 февраля 2020)
2. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерей тойына арналған «Абайдың рухани мұрасы: білімнің бүгіні мен болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясынан сертификат.
Қызмет көрсету саласындағы қызметі (мекеме аясында және одан тыс): «English club» үйірмесінің ұйымдастырушысы
Соңғы бес жылдағы елеулі жарияланымдары:
1. Ағылшын тілін деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы арқылы оқытудың тиімділігі // «Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті мәселелері: басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Университет Сырдария, қараша, 2018
2. Бизнес тілінің ғылыми-теориялық негіздері // «Жастар, ғылым және инновация» студенттер, магистранттар, РhD докторанттар мен жас ғалымдарға арналған 15 халықаралық ғылыми-тәжірибелик конференция, Қ.Жубанов атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе, сәуір, 2019
3. Ағылшын бизнес тiлiнiң даму жайы және кoммyникaциядaғы рөлi // «Жаһандану, бәсекеге қабілеттілікті арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Сырдария» университеті, Жетісай, маусым, 2019
4. The relevance of foreign language in the modern world // «Білім – болашақтағы табыстың іргелі факторы» V халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Сырдария» университеті, Жетісай, сәуір, 2019
5. Effective exercises of forming lexical skills in English language //«Білім – болашақтағы табыстың іргелі факторы» V халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Сырдария» университеті, Жетісай, сәуір, 2019
6. Developing communicative skill through using English proverbs and saying // «Білім – болашақтағы табыстың іргелі факторы» V халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Сырдария» университеті, Жетісай, сәуір, 2019
7. Communicative approaches of teaching foreign languages//«Білімге құштар жастар – болашақтың тірегі» атты студенттер мен жас ғалымдардың дәстүрлі IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, «Сырдария» университеті, Жетісай, сәуір, 2018
8. Бизнec тілінің және бизнес терминдерінің қалыптасуы мен даму жайы «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» 72-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тəжірибелік конференция 9-10 сəуір, 2019 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қаласы.
9. La transposition didactique dans l`enseignement du francais//«Жолдау 2019 – Қоғамдық жаңғыру мен өркендеудің жаңа кезеңі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Сырдария,2019
10. Style as a literary notion and its reproduction in translation // Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, «Инновациялық білім беру жағдайындағы педагог креативтілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент қаласы, 2019 жыл, қазан.
11. Modern technologies in teaching a foreign language // Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, «Инновациялық білім беру жағдайындағы педагог креативтілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы,Шымкент қаласы, 2019 жыл, қазан.
12. The effectiveness of using innovative technologies in teaching foreign language in higher education // Международной (заочной) научно-практической конференции- Новая наука: современное состояние и перспективы развития (New science: Current State and Development prospects), г Прага, Чехия
13. FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN KAZAKHSTAN BUSINESS COMMUNITY// Innovative development and potential of modern science, Vydavatel «Osvícení» (Prague, Czech Republic)
14. Использование мультимедийных технологий как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка студентов вуза\ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ\“Таълимда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишнинг инновацион усуллари”
15. Phonetic and Lexical Stylistic Devices in the Newspaper Headlines\\Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған «ӘлФараби мұрасы әлемдік руханият кеңістігінде» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік онлайн-конференция еңбектері. 27 қараша: «BiiK» баспаханасы, 2020. 
16. The Peculiarities of Literary and Colloquial Vocabulary in Fiction\\ Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған «ӘлФараби мұрасы әлемдік руханият кеңістігінде» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік онлайн-конференция еңбектері. 27 қараша: «BiiK» баспаханасы, 2020.
17. STYLISTIC FEATURES OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF WORKS BY CONTEMPORARY ENGLISH AUTHORS\\ Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған «ӘлФараби мұрасы әлемдік руханият кеңістігінде» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік онлайн-конференция еңбектері. 27 қараша: «BiiK» баспаханасы, 2020
18. The role of motivation in learning foreign languages\\ Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған «Әл-Фараби мұрасы әлемдік руханият кеңістігінде» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік онлайн-конференция еңбектері. 27 қараша: «BiiK» баспаханасы, 2020.