ЖОО ғылыми бағыттары

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

1.Энергияның сақталу заңын пайдаланып, күн элементтерінен электр токтарын шығару жолдары.
2.Жоғарғы класс механизмдерінің динамикасы тұрақтылығының математикалық моделін құру.
3.Мақтарал өңірінің флорасын, фаунасы мен ауылшаруашылық өсімдіктерін агробиологиялық және химиялық зерттеу.
4.Ақпараттандыру жүйелеріндегі қолданбалы есептерді интелектуализациалау және алгоритмдеу.
5.Мақта кешендерінің бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру мәселелері. 
6. Құқықтық пәндерді оқытатын мамандар дайындаудағы заң білімнің алатын орнын кешенді зерттеу. 
7. Қазіргі қазақ әдебиеттануының және оны жоғары, орта мектептерде оқытудың өзекті мәселелері. 
8. Кіші мектеп оқушыларының белсенділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық негіздері.
9. Қазақстан тарихының тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси мәселелері.