Академиялық ұтқырлық бойынша практикалық сабақтар

«Сырдария» университетінің «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі психология ғылымдарының кандидаты, доцент Орманова Зауре Курбанбайқызы академиялық ұтқырлық аясында «С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің» «Коммуникативтік дағдылар» кафедрасының магистранттарына арналған "Жоғары мектеп педагогикасы" пәні бойынша 2021 жылдың «25» наурызы мен 2021 жылдың «07» сәуірі аралығында дәріс пен практикалық сабақтар өткізді.