ФАКУЛЬТЕТТЕР

Бүгінгі таңда "Сырдария" университетінде 3 факультет жұмыс істейді. Барлық факультеттер арнайы түрде белгігі бір мамандық бойынша мамандарды дайындауды жузеге асырады. Факультет университеттің оку, ғылыми әдістемелік және әкімшілік бөлімшесі болып табылады. Факультетті университеттің Ғылыми Кеңесі сайлайтын дәрежесімен атағы бар білікті әрі беделді мамандар басқарады.

1. "Гуманитарлық ғылымдар және заң" факультеті

  1. "Білім беру технологиялары" кафедрасы
  2. "Ағылшын тілі" кафедрасы
  3. "Отан және шетел тарихы" кафедрасы
  4. "Филология" кафедрасы

2. "Жаратылыстану және экономика" факультеті

  1. "Физика, математика және цифрлық технологиялар" кафедрасы
  2. "Жаратылыстану ғылымдары" кафедрасы
  3. "Құқықтану және экономика" кафедрасы

3. "Спорт және өнер" факультеті

  1. "Дене шынықтыру және спорт" кафедрасы
  2. "Өнер" кафедрасы

Профессор оқытушы құрамы