ФАКУЛЬТЕТТЕР

Бүгінгі таңда "Сырдария" университетінде 4 факультет жұмыс істейді.

Барлық факультеттер арнайы түрде белгігі бір мамандық бойынша мамандарды дайындауды жузеге асырады.

Факультет университеттің оку, ғылыми әдістемелік және әкімшілік бөлімшесі болып табылады.

Факультетті университеттің Ғылыми Кеңесі сайлайтын дәрежесімен атағы бар білікті әрі беделді мамандар басқарады.

1. "Филология және гуманитарлық білім" факультеті

  1. "Білім беру технологиялары" кафедрасы
  2. "Ағылшын тілі" кафедрасы
  3. "Отан және шетел тарихы" кафедрасы
  4. "Филология" кафедрасы

2. "Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультеті

  1. "Физика, математика және цифрлық технологиялар" кафедрасы
  2. "Жаратылыстану ғылымдары" кафедрасы

3. "Спорт және өнер" факультеті

  1. "Дене шынықтыру және спорт" кафедрасы
  2. "Өнер" кафедрасы

4. "Заңтану және экономика" факультеті

  1. "Құқық және экономика" кафедрасы

Профессор оқытушы құрамы