Оқу-әдістемелік басқарма

Оралова Зауреш Мекенбаевна 

Оқу-әдістемелік басқарма басшысы, ғылым магистрі, аға оқытушы 

✆ Жұмыс телефоны: 6-19-26

✆ Ұялы телефон: +7 778 364 86 73

✉ E-mail: zaure_09_73@mail.ru


💾 Құжаттар


Оқу-әдістемелік басқарма оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару жүйесіндегі негізгі құрылымдық бөлімі болып саналады.
Университет қабырғасы қаланғаннан бері оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру бойынша сапалы мамандар даярлауды сараптау, оқу процесінің нәтижелерін нақтылау, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарының нормативтік құжаттарын әзірлеу міндеттерін орындап келеді.
Өзінің білім беру аясында ҚР БжҒМ нормативтік-құқықтық актілерін, оқу үдерісі ережесін мен университеттің Жарғысын басшылыққа алады.
Қазіргі таңда, Оқу-әдістемелік басқарма "Сырдария" университеті саясаты мен мақсаттарын іске асыруда келесі қызметтерді атқарады:

  • Оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру, басқару есепке алу және бақылау
  • Оқу үдерісін әдістемелік, ақпараттық қамтамасыз ету.
  • Жұмыс оқу жоспарлары, білім беру бағдарламалары мен оқу жұмыс бағдарламаларының МЖМБС-ның талаптарына сәйкестігін сараптау.
  • Оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік оқыту технологиялары бойынша оқу-әдістемелік құжаттар әзірлеу және оқу үдерісіне енгізу.
  • Оқулықтар, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, электрондық тасымалдағыш құралдарын және дидактикалық материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру және сараптау.
  • Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында тақырыптық әдістемелік семинарлар, конференциялар, вебинарлар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу.
  • Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.
  • Білім алушылардың кәсіби практикаларын әдістемелік қамтамасыз ету
  • Оқу-әдістемелік жұмыстарының мониторингін жүргізу.

Оқу-әдістемелік басқарма оқу-әдістемелік, диспетчерлік, кәсіби практикаға жетекшілік бағыттар бойынша жұмыстар жүргізеді.
1998 жылы "Сырдария" университеті ашылған уақытта Оқу-әдістемелік бөлім құрылып, басшылық қызметін 2000-2001 оқу жылдары аралығында х.ғ.к., доцент Ө.А. Алтаев, 2001-2003 жылдар аралығында Ғ.Қ. Бейсенова, 2003-2011 оқу жылы аралығында С.Д. Мамраимов, 2011-2012 оқу жылында Б.С. Тоқмурзаев, 2012-2014 оқу жылы аралығында т.ғ.к. С.Н. Апашева, 2014-2020 оқу жылы аралығында с.ғ.к., доцент Р.С. Тәжітаева, 2020 жылдан бастап оқу әдістемелік басқарма басшысы қызметін ғ.м., аға оқытушы З.М. Оралова атқаруда.
Қазіргі таңда, басқарманың құрамында 6 маман қызмет атқарады: басқарма басшысы ғ.м., аға оқытушы З.М. Оралова, әдіскерлер А.К. Аширханов, Д.М. Төлегенова, Н.Б. Муса, диспетчерлер А.Ж.Әшірбай, Ж.П.Усентай.

1 1

Төлегенова Дина Мелдебекқызы

Әдіскер

Аширханов Аязбек Кобилбекович

Әдіскер

Мұса Нұрбала Бекболатқызы

Әдіскер

Ashirbai Usentai  

Әшірбай Аида Жанайдарқызы

Диспетчер

Усентай Жанна Пердебайқызы

Диспетчер

КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрі)

ҚБТ қолдану арқылы оқу үдерісін одан әрі жетілдіру бойынша «Сырдария» университетінің жол картасы

Академиялық саясат

Кәсіптік практиканың базалары


Құжаттар

💾 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
💾 Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемесін жоспарлау
💾 Қорытынды аттестаттау
💾 Дуальды оқытуды ұйымдастыру
💾 Инклюзивті білім беру
💾 Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру
💾 Академиялық кеңес
💾 Ректорат
💾 Пәннің оқу-әдістемелік кешені
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру және қайта дайындау
💾 Білім беру бағдарламасының оқу-әдістемелік кешені
💾 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді баспаға дайындау
💾 Кафедраның оқу-әдістемелік секциясы туралы
💾 Академиялык комитет және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия
💾 Бакалавриат туралы ереже
💾 Жұмыс нұсқаулар

💾 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
💾 Жұмыс оқу жоспарын дайындау

💾 2021-2022 оқу жылына арналған университет академиялық кеңесінің жоспары
💾 Алгоритм действий университета «Сырдария» по переходу с офлайн на онлайн обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
💾 Жұмыс берушілермен бірлескен іс-шаралар жоспары
💾 2021-2022 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік басқарманың жұмыс жоспары
💾 План мероприятий университета «Сырдария» на 2021-2022 учебный год по информационно-разьяснительной работе реализации учебного процесса в период ограничительных мер
💾 Қосымша білім беру бағдарламаларының (minor) каталогы 2020-2021 оқу жылында қабылданғандар үшін
💾 Каталог дополнительных образовательных  программ (minor) для поступивших в 2020-2021 учебном году
💾 «Антиплагиат» жүйесі негізінде жазба жұмыстардың өзіндік орындалуын қамтамасыз ету
💾 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен ұйымдастырылуы
💾 Диплом жұмыстарын (жоба) қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру кестесі