қазақша орысша сайтын картасы конак кітабы English

Оқу ісі жөніндегі проректор Оқу-әдістемелік басқарма Тіркеу офисі Академиялық ұтқырлық Компьютер орталығы Студенттік бөліміНазар аударыңыз!
Білім алу процесінде босаған білім беру гранттарына конкурс өткізіледіТІРКЕУ ОФИСІ

Ахмед Тұрғынай Файзуллақызы
бөлім басшысы


Беркинов Ерлан Сабитович
Бағдарламашы


Ағайдаров Ерлан Сейітханұлы
"Жаратылыстану және математика" факультетіне жауапты тіркеуші


Шоханов Досхан Ахметханұлы
"Дене тәрбиесі және спорт", "Өнер" факультеттеріне жауапты тіркеуші


Ермек Бақдаулет Сабитұлы
"Гуманитарлық білім" факультетіне жауапты тіркеуші

"Оқу процесін оқытудың кредиттік технологиясы бойынша ұйымдастырудың ережелеріне" сәйкес 2008 жылы білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын және оның білімін бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін "Сырдария" университетінің Тіркеу офисі бөлімі құрылып, өз жұмысын бастады.

Осы уақыттан бастап білім алушының оқу жетістіктерін тіркеумен айналысу ісі үздіксіз жүргізіліп келеді. Бөлімді информатика магистрі, "Мінсіз қызметі үшін" медалінің иегері Ахмед Тұрғынай Файзуллақызы басқарады.

Бөлімде әр факультетке жауапты 3 тіркеуші, 1 бағдарламашы жұмыс жасайды:
1. Беркинов Ерлан Сабитович - Platonus автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің бағдарламашысы
2. Ағайдаров Ерлан Сейітханұлы - Менеджер
3. Шоханов Досхан Ахметханұлы - тіркеуші
4. Ермек Бақдаулет Сабитұлы - тіркеуші

Бөлімнің мақсаты – білім алушының оқу жетістіктерінің барлық мәліметтерін жүйелі тіркеу болып табылады.

Бөлімнің негізгі міндеттері:

  • білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеуді жүргізеді;
  • академиялық топтар мен лектер құрады;
  • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіппен тіркейді;
  • білім алушыларды аралық және қорытынды аттестатталуын ұйымдастырады және өткізеді;
  • білім алушылардың академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асырады;
  • оқытудың барлық кезеңі ішінде және бүкіл оқыту кезеңінде білім алушылардың игерген кредиттерін есепке алуды жүргізеді;
  • білім алушылардың транскриптін жазып береді;
Құжаттар


"Сырдария" университетінің 2018-2019 оқу жылындағы күндізгі және сыртқы бөлім бойынша оқу үдерісінің кестесі академиялық күнтізбе
Күндізгі оқу нысанының студенттері үшін 2018-2019 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе
Студенттің анықтама – жол сілтеушісі
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің ережелері
Студенттің анықтама-жолсілтеушісі
ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта санау ережесі
Эдвайзер туралы ереже
Жазғы семестрге жазылу өтініші
Пән таңдау өтініші
Техникалық себептер бойынша апелляция беру бланкі
Апелляцияға беру өтініші
Мемлекеттік білім беру гранты иегерлеріне стипендия тағайындау және төлеу ережесі
Білім алушылардың жеке білім траекториясын таңдау тәртібі
DIPLOMA SUPPLEMENT ТОЛТЫРУ МЕН БЕРУ ТӘРТІБІ

ЕМТИХАН КЕСТЕЛЕРІ


Мемлекеттік емтихан және диплом жұмыстарын қорғау кестесі
"Гуманитарлық білім" факультеті 2018-2019 оқу жылының жазғы сессиясының емтихан кестесі
"Жаратылыстану және математика" факультеті 2018-2019 оқу жылының жазғы сессиясының емтихан кестесі
"Өнер" факультеті 2018-2019 оқу жылының жазғы сессиясының емтихан кестесі
"Дене тәрбиесі және спорт" факультеті 2018-2019 оқу жылының жазғы сессиясының емтихан кестесіУниверситетте оқу үдерісін кредиттік технология талаптарына сай ұйымдастыру мақсатында "PLATONUS" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі қолданылады.

Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау Тіркеу офисінің оқу жылына жасалатын бақылау шараларының кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бағдарламада жоғары оқу орнының барлық жүйелері мен міндеттері айқындалатын орталықтандырылған ақпарат жүйесі бар.

"Platonus" бағдарламасына оқу орнымыздың оқу үдерісіне қатысты мәліметтері енгізілген. Студенттер бағаларын өздерінің жеке кабинеті (логин, құпиясөз) арқылы біліп отырады, ата-аналарға да бүкіл мәліметті біліп отыруына жағдай жасалған.

Студенттердің емтихан тапсыру сәті
Біздің мекен-жайымыз:
160500, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Әуезов көшесі, 11.
Телефон: 8(72534) 6-14-63, 6-14-27
Факс:        8(72534) 6-14-63, 6-20-08
Е-mail: sirdariya@mail.ru

free counters
^ Жоғары шығу