Білім алуышыларының кәсіптік практикасын ұйымдастыру конференция

4, 2-курс білім алуышыларының кәсіптік практикасын ұйымдастыру, бағыт бағдар беру үшін орнықтыру конференциясы өтеді.

Мақсаты:
- Студенттерді кәсіптік практиканың мақсат міндеттерімен;
- Практика базалары және бұйрықтарымен;
- Практиканы ұйымдастыру, өткізу барысы туралы пән, педагогика және психология әдіскерлері мен жетекшілерінің ұсыныс пікірлерімен таныстыру.

 25.01.2021 
 10:30

ZOOM платформасы
Идентификатор: 625 382 67 85 
Пароль: 143 143