100 жаңа электронды басылым

Оқу жылының басынан бастап «Сырдария» университетінің электронды кітапханасының қоры 100 жаңа электронды басылыммен толықты.

Осы уақыт ішінде университет қызметкерлері оқытушылармен бірге 5 жаңа электронды интерактивті оқулық жасап шығарды, және студенттер оқу процесінде сұранысқа ие 95 кітап сканерленді.

Барлық жаңа кітаптар онлайн режимінде ko-sirdariya.kz электронды кітапханасының сайтында қол жетімді.
Қазіргі уақытта университеттің электронды кітапханасының жалпы қоры 9177 қорды құрайды, оның 4687-сі қазақ тілінде, 3898-і орыс тілінде, 592-сі ағылшын тілінде.

Электрондық кітапхананың сайтында сіздер электронды ресурстар туралы толық ақпаратты таба аласыз. Барлық ресурстар білім беру бағдарламалары бойынша жіктеледі, олар университет серверінде сақталады және желіде қол жетімді.

«Сырдария» университеті университеттер қауымдастығымен келісім-шарт негізінде 10 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Біздің университеттің барлық білім беру ресурстары университеттер қауымдастығының барлық мүшелеріне қол жетімді және белсенді қолданылады. 

Сонымен бірге біздің студенттер мен оқытушылар rmebrk.kz сайты арқылы басқа университеттердің электронды кітаптарын еркін қолдана алады.

Жақын арада біз кітапханамыздың электронды қорын қол жетімді ете отырып толықтыруды жоспарлап отырмыз.

1 Abenova, L.. Abaitanu: tutorial. Электронды оқулық.. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 18 Мб
2 Абенова, Л.У.. Сөзбен сомдалған шындық. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 4 Мб
3 Байболова, А.Ж.. Шетел әдебиеті.. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 22 Мб
4 Алипбаев,Т.Н.. Цифрлы схемотехника. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 9 Мб
5 Алтынбеков, С.Е.. Мультимедия.. Жетысай. Университет "Сырдария". 2020. 6 МБ, HTML
6 Әбдікерова, Г.О.. Әлеуметтану: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 187 бет
7 Жамалов, Қ.. Ежелгі шығыс мәдениеті.. Алматы. ЖШС "Дәуір". 2011. 280 б.
8 Нағымов, Ш.Н.. Қазақ халқының рухани мəдениетінің тарихы. Алматы. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. 2012. 132 б
9 Нұрғалиев, Р.Н.. Философиялық сөздік.. Алматы. Қазақ энциклопедиясы. 1996. 525 бет
10 Маданов, X.. Казақ мәдениетінің тарихы.. Алматы. Қаржы-қаражат. 1998. 336 бет
11 Сәрсенова, Ж.. Философия. Алматы. Өлке баспасы. 2010. 232 бет
12 Фрейлих, С. И.. Кино теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін.. Алматы. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2020. 412 бет
13 Мырзаканов, М.С.. Бейнелеу өтерін оқыту әдістемесі. Алматы. Эверо. 2019. 316 бет
14 Кунжигитова, Г.Б.. Бейнелеу өнерінің тарихы I. Дәріс кешені.. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
15 Кунжигитова, Г.Б.. Материалды көркемдеп өндеу. Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
16 Бегімбай, К.М.. ӨНЕР ТАРИХЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯСЫ. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
17 Адамқүлов, Н.М.. Қазақ ұлттық киімі мен қолөнер тарихы. Алматы. Эверо. 2019. 116 бет
18 Кожиков, Ж.А.. Дизайндағы сызбаларды орындаудың негізгі ережелері. Алматы. Эверо. 2019. 84 бет
19 Дүкембай, Н.С.. Музыкалық білім беру теориясы: Жоғарғы педагогикалық оқу орындарының студенттерінің оқулығы. Алматы. Эверо. 2019. 160 бет
20 Мерғалиев, Д.М.. «Фортепианода ойнауды меңгеру». Алматы. Эверо. 2019. 76 бет
21 Мергалиев, Д.М.. Освоение игры на аккордеоне: учебное пособие. Алматы. Эверо. 2019. 92 бет
22 Кайранбаева, Н.Н.. Түрік және ағылшын тілдеріне (А1 деңгейі) арнал- ған көмекші оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2019. 64 бет
23 Мейрамова, С.. Елтану (страноведение): ағылшын тіліндегі оқу құралы. - 2-басылым, толықт., өңд.. Астана. Фолиант. 2018. 296 бет
24 Садырбаев, С.. Фольклор және эстетика. (Эпосты зерттеудің кейбір мәселелері).. Алматы. Жазушы. 1976. 152 бет
25 Токмурзаев, Б.С.. Профессиональный русский язык: учебное пособие для студентов образовательной программы 5В011400-«История».. Шымкент. типография «Алем». 2019. 292 с.
26 Токмурзаев, Б.С.. Степной край в имперской системе аграрной колонизации России (вторая половина XIX -начало XX века). Шымкент. Әлем. 2019. 135 с.
27 Баймұқанова Б.. Ағылшын тілі практикумы: Оқу құралы. 3 басылым.. Астана. Фолиант. 2017. 200 бет
28 Әбдікерова, Г.О.. Тұлга әлеуметтануы: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2009. 222 бет
29 Биекенов, К.У., т.б.. Әлеуметтану: Оқулық.. Алматы. Эверо. 2016. 444 бет
30 Биекенов, К.Ү.. Әлеуметтану тарихы: оқу құралы.. Алматы. Қазақ университеті. 2010. 338 бет
31 Нұрбекова, Ж.. Әлеуметтік жұмыс: мамандыққа кіріспе: оқу кұралы.. Алматы. Қазақ университеті. 2012. 86 бет
32 Сәрсенова, Ж.Н.. Әлеуметтану. Толықтырылып өңделген екінші басылым. Алматы. «Нур-Принт». 2013. 201 бет
33 Сәрсенова, Ж.Н.. Мәдениеттану: Оқу құралы.. Алматы. Бастау. 2010. 272 бет
34 Сәрсенбекова, Г.. Мәдениеттану: мәдениет аксиологиясы. Алматы. Қазақ университеті. 2010. 112 бет
35 Жолдубаева, А.К.. Мәдениеттану бойынша практикум. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 142 бет
36 Дүйсенбаев, А.. Педагогика. Астана. Фолиант. 2018. 264 бет
37 Борибекова, Ф., Тажинова, Г.А., Алпысбаева, Н.С.. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. Алматы. CyberSmith. 2019. 256 бет
38 Мырзагелді Кемел. Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі. Алматы. Экономика. 2014. 348 бет
39 Иссык, Т.. Корпоративтік басқару: Қазақстандық мазмұн. Алматы, , 2019. - 385 бет. Алматы. СІРЕ. 2019. 385 бет
40 Қойбағарова, Т. . Информатиканың теориялық негіздері. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 388 бет
41 Оспанова, Р.Д.. C++ Builder бағдарламалау ортасы. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 144 бет
42 Омарбекова, А.С., Ниязова, Р.С. Реляциялық деректер базасын құру және оны әкімшіліктеу. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 152 бет
43 Луговская, Е.И. . Методическая разработка по английскому языку. English speaking countries tests.. Алматы. Қазақ университеті. 2016. 66 бет
44 Омарбеков, Т.. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 476 бет
45 Абенова, Л.У., Нұрбек, М.А., Бекмырза, С.. Әдебиеттану ғылымына кіріспе. Шымкент. АЗИАТ. 2019. 128 бет
46 Абенова,Л.У.. Шығармашылық шеберлік. Монография. Шымкент. Биик. 2020. 140 бет
47 Байболұлы, Қ.. Еңсегей бойлы ер есім. Қолжазба.. Шымкент. Алтын шаңырақ. 2016. 668 бет
48 Әлқожаева, Н., . Девиантты мінез-кұлыкты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. Алматы. Қазақ университеті. 2013. 80 бет
49 Елшібаева, К.Ғ.. Суицидтің алдын алу.. Алматы. Нур-Принт. 2014. 124 бет
50 Елшібаева, К.Ғ.. Т¥ЛҒА. ДАУ-ДАМАЙ. ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ. Алматы: Нур-Принт, 2016. - 26 бет. Алматы. Нур-Принт. 2016. 26 бет
51 Ерниязов, О.Н.. Психологиялық зерттеу әдістемелері: Оқу-әдістемелік құрал.. Орал. М.Өтемісов атындагы БҚМУ редакциялық баспа орталығы. 2012. 98 бет
52 Ибатова, Г.Б. и др.. Дамуында түрлі ауытқулары бар балалардың сойлсу тілі дамуының ерекшеліктері.. Алматы. Абай атындағы Қазак Ұлттык педагогикалык университет. 2014. 48 бет
53 Тойшибекова, М.Қ.. Тренингтегі ойын. Ойындық өзара әрекет мүмкіндіктері: оқу құралы. Алматы. Нур-Принт. 2015. 54 бет
54 Нұрбекова, Ж.А., . Отандық әлеуметтану тарихы: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2012. 98 бет
55 Балабиев, Қ.Р.. Қазақстан Республикасының әкімшілік-іс жүргізу күқығы: жағдайы мен мәселелері.. Алматы. NURPRESS баспасы. 2012. 214 бет
56 Иманбаева, З.О.. Басқару есебі: оқу құралы. Алматы. Эверо. 2019. 286 бет
57 Ауталипова ¥.И.. Балалар психологиясы. (Туылғаннан мектепке дейінгі кезең).. Алматы. «Отан» баспасы. 2019. 142 бет
58 Хасанаева, Л.М.. Казахстан в 20-30 годы XX века. Архивные документы и материалы: хрестоматия.. Алматы. Қазақ университеті. 2018. 108 бет
59 Zhaparova, A.Zh.. Thematic English in Use: an educational manual.. Алматы. Kazakh University. 2016. 140 бет
60 Нысанов, Е.А., . Компьютерлік және математикалық модельдеу.. Алматы. Эверо баспасы. 2019. 124 бет
61 Ломакин, Ю.И., . Академический рисунок-ІІ. Учебное пособие. Алматы. Эверо. 2019. 140
62 Тен, В.Г.. Альбом учебных постановок. Академический рисунок. Алматы. Эверо. 2019. 72 стр.
63 Травников, С. Н.. История древнерусской литературы: учебник для академического бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп.. Москва. Издательство Юрайт. 2016. 426 с
64 Кунжигитова, Г.Б.. Кәсіби бағытталған шетел тілі пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістеиелік нұсқау.. Алматы. Эверо. 2019. 144 б.
65 Кунжигитова, Г.Б.. Кітап графикасы.. Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
66 Кунжигитова, Г.Б.. Сызуды оқыту әдістемесі. Дәріс кешені.. Алматы. Эверо. 2019. 80 бет
67 Кунжигитова, Г.Б., . Сызуды оқыту әдістемесі: оқу құралы.. Алматы. Эверо. 2019. 204 бет
68 Адамкулов, Н.М., . Көркем еңбек (өнер саласындағы мамандықтарының студенттеріне арналған). Алматы. Эверо. 2019. 104 бет
69 Аяшев, О., . Білім беруді теңестіру (Инклюзивті білім). Оқу құралы.. Шымкент. «Оңтүстік полиграфия». 2019. 160 бет
70 Аяшев, О., . Елбасы суйген Оңтүстік.. Астана. Фолиант. 2011. 504 бет
71 Аяшев, О.. Ұстаздың базалық білімі. Оқулық.. Астана. Фолиант. 2014. 168 бет
72 Әбдікерова, Г.О.. Әлеуметтану: оқу құралы.. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 192 бет
73 Абенова, Л.У.. Ежелгі дәуір әдебиеті. Оқу құралы. Шымкент. АЗИАТ. 2018. 136 бет
74 Дәуітов, С.. Төле би. Алматы. ҚАЗақпарат. 2014. 162 бет
75 Дайырбеков, С.С., . Университетімізге 15 жыл.. Жетісай қ.. Сырдария университеті. 2013. 172 бет
76 Ғабитов, Т.Х., . Мәдениеттану: Жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық.. Алматы. Раритет. 2004. 416 бет
77 Нағымұлы, Ш.. Мәдениеттану. Оқулық.. Астана. Фолиант. 2010. 312 бет
78 Қалимұқашева, Б.. Сөйлеу мәдениеті және шешендік өнер: Оқу-әдістемелік құрал. - 2-басылым, толықт., өнд. Астана. Фолиант. 2016. 168 бет
79 Искаков, Ұ.М., . Қаржы нарығы және делдалдары: Оқулык.. Алматы. Экономика. 2008. 296 бет, 31 Мб
80 Қосымова, Г.. Шешендік өнердің негіздері. Алматы. “Баянжүрек” баспасы. 2007. 296 бет
81 Айткулова, Р.Э.. Өндірістік агын сулар мен топырақтың биотехнологиялық тазартылуы: оқу құралы.. Алматы. «Эверо» баспасы. 2019. 112 бет
82 Торманов, Н. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы. Алматы. Қазақ университеті. 2014. 187 бет
83 Дәулетқалиев, С.Қ., . Гидрологиялық мәліметтердің біртектілігіне талдау жасау. Алматы. Қазақ университеті. 2003. 102 бет
84 Мельдешов, А.А. Аналитическая химия. Лабораторный практикум по количественному анализу. Алматы. ТОО «Лантар Трейд». 2019. 92 с.
85 Мельдешов, А.А., . Мельдешов, А.А., Алимжанова, А.А. Зат құрамын анықтау: Аналитикалық химии пәнінен лабораториялық практикум.. Алматы. ТОО «Лантар Трейд». 2019. 168 бет
86 Агибаев, А.Ж.. Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қоргау. Алматы. Эверо. 2019. 216 бет
87 Өтесінов, Ж., . Зоогигиена және санртарлық талаптар. Астана. Фолиант. 2012. 152 бет
88 Заядан, Б.Қ., . Тағам биотехнологиясы: оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2011. 302 бет
89 Озгелдинова, Ж.О., . Практические занятия по дисциплине «Ландшафтоведение».. Алматы. Эверо. 2019. 76 бет
90 Джаналеева, К.М.. Методика проведения полевых физико-географических исследований. Алматы. Эверо. 2019. 200 стр.
91 Саипов, А.А.. Практические занятия по географии населения. Учебно-методическое пособие.. Алматы. Эверо. 2019. 64 стр.
92 Есенбекова, П.А.. Омыртқасыз жануарлардың үштілді сөздігі. Трехязычный словарь беспозвоночных животных. Алматы. Эверо. 2020. 474 бет
93 Искендирова, Р.Ә.. Өсімдікті биологиялық қорғау. Алматы. Эверо. 2019. 444 бет
94 Кретцшмар Ганс-Иоахим, . Техникалык термодинамика. Формулалардың қысқаша жинагы. Неміс тілінен аударылган.. Астана. Фолиант. 2015. 240 бет
95 Бахов, Ж.К., Утебаев, А.А.. Экология почв: Учебное пособие.. Алматы. Эверо. 2019. 116 с.
96 Айтанаева, Ә.К. Иматаева, Ә.Е. Бухгалтерлік есеп негіздері және салық салу пәні бойынша.. Алматы. «Альманах», баспа үйі. 2019. 102 бет
97 Адамбаев,Б.. Шешендік өнер. Алматы. Ғылым. 1999. 204 бет
98 Балдина, И.В.. ПЕРВЫЕ ШАГИ ВОСПИТАТЕЛЯ: методические рекомендации к производственной практике. Алматы. Альманахъ. 2020. 129 с.
99 Имангалиева, Б.С., Торсыкбаева, Б.Б. Мектепте химиялық эксперименттерді жүргізу әдістемесі.. Алматы. Альманах. 2017. 170 бет
100 Ержанова, Ж.К.. Маркетингтік коммуникация: оқу құралы.. Алматы. Альманахъ. 2019. 127 бет