Шығармашылық емтихан. 6В01402 – "Музыка мұғалімдерін даярлау"

№1 Шығармашылық емтихан. Орындаушылық шеберлік

1. Домбыра – аспабы бойынша орындалатын шығармалар үлгісі

  1. Күрделі формадағы шығарма.
  2. Төкпе күй.
  3. Шертпе күй.

 

2. Баян – аспабы бойынша орындалатын шығармалар үлгісі

  1. Классик композиторлардың пьесасы;
  2. Қазақ композиторларының шығармасы;
  3. Сырнайға лайықталған немесе өңделген халық музыкасынан шығарма;
  4. Мектептегі музыка тыңдау репертуарынан шығарма;

 

3. Фортепиано – аспабы бойынша орындалатын шығармалар үлгісі

1. Полифониялық шығарма;

2. Күрделі формалы шығарма;

3. Қазақстан композиторларының пьесасы;

 

№2 Шығармашылық емтихан.   Жалпы музыкалық қабілетке ұсыну

    1.  Ырғақты қабілеттерін анықтау

    2.  Музыкалық және есту қабілеттерін анықтау

    3.  Музыкалық есте сақтау

*Ескерту: Өткізу форматы (онлайн/офлайн) бойынша ЖОО-ға хабарласуыңыз қажет. Талапкер алдын-ала берілген тапсырмаларды бейне таспаға орындап, қабылдау комиссиясының электронды почтасына және WhatsApp нөміріне жібереді: syrdariya@mail.ru.,  8 702 380 99 93. Бейнетаспа атауы талапкердің аты-жөнімен сәйкес болуы керек.

Шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша талапкерге қорытынды балл қойылады.
Емтихан нәтижесі осы сілтемеде сол күні жарияланады.
Емтихан нәтижесіне келіспеген талапкерлер апелляцияға өтініш бере алады.