«Сырдария» университеті «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша арнаулы емтихан өткізеді

Талапкер-2020!!!
«Сырдария» университеті «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша арнаулы емтихан өткізеді

 

Ережесі

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша арнаулы емтихан өткізу

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша арнаулы емтихан талапкерлердің педагогикалық қызметке бейімділігін анықтауға бағытталған.
Арнаулы емтиханының мақсаты - талапкердің жеке қасиеттері мен коммуникативтік құзыреттілігін, оның уәждемесі мен саналы педагогикалық қызметті жүзеге асыруға бейімділігін анықтау.

 

Өтініш беру мерзімі: 20 маусым мен 24 тамыз аралығы

Өткізу форматы (онлайн/офлайн) бойынша ЖОО-ға хабарласуыңыз қажет. Емтихан кезінде «өтті» немесе «өтпеді» көрсеткішімен бағаланады. Әр талапкерге 2-3 сұрақ қойылады. Жалпы берілетін уақыт 3-5 минут.
Арнаулы емтихан талапкерге білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысуға мүмкіндік береді.

Емтихан нәтижесі осы сілтемеде сол күні жарияланады.
Емтихан нәтижесіне келіспеген талапкерлер апелляцияға өтініш бере алады.

 

Білім беру бағдарламалары / Группы образовательных программ

шифр

БББ

ГОП

6В01101

Педагогика және психология

Педагогика и психология

6В01201

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Дошкольное воспитание и учебная педагогика

6В01301

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика и методика начального обучения

6В01401

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей физкультуры

6В01402

Музыка мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей музыки

6В01403

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей рисования и художественного труда

6В01501

Математика мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей математики

6В01502

Физика мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей физики

6В01503

Информатика мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей информатики

6В01504

Химия мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей химии

6В01505

Биология мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей биологии

6В01506

География мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей географии

6В01507

Химия-биология мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей химии-биологии

6В01509

География-Тарих мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей географии-истории

6В01601

Тарих мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей истории

6В01701

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей казахского языка и литературы

6В01702

Шет тілі: екі шет тілі мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей иностранного языка: два иностранных языка

6В01703

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Подготовка учителей русского языка и литературы