Академиялық ұтқырлық бағдарламасы

“Сырдария” университетінде білім беру жүйесінің тағы бір маңызды ерекшелігі
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы.
Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредит түрінде сынақ ретінде тапсыра отырып, өз ЖОО-да немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру.
Сыртқы академиялық ұтқырлық - шетелдік жоғары оқу орындарында білім алу, оқытушы-зерттеушілердің білім беру салалары мен ғылыми мекемелердегі қызметі.
Ішкі академиялық ұтқырлық - білім алушылардың, оқытушы-зерттеушілердің Қазақстанның беделді жоғары оқу орындарында білім алуы, қызмет етуі.
Егер де Сіздің орташа үлгеріміңіз (GPA) белгіленген 4.0 ішінде 3.0-ден төмен болмаса;

Оқу және тағылымдамадан өту мерзімі
3 айдан 1 жылға дейінгі уақытты құрайды (ол қаржыландыру бағдарламасына және серіктес университетке байланысты).

Барлық сұрақтар бойынша 8702 377 55 57 хабарласуға болады.