Құрметті білім алушылар!

Сіздерге, 2020-2021 оқу жылының екінші семестрі 1-курс студенттері үшін білім берудің барлық бағдарламалары бойынша және 2,3-курстың «6В01401 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау», «6В05101 Биология», «6В02101 Дизайн» білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар үшін оқу процесінің 25 қантардан бастап аралас оқыту форматында жалғасатынын хабарлаймыз. Қосымша ақпарат факультет деканаты тарапынан хабарланады.