Диплом жұмысының құрылымы мен рәсімделуі

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫНЫҢ (ЖОБАСЫНЫҢ) ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН РӘСІМДЕЛУІ

бітіруші курс студенттеріне арналған ONLINE семинар


11 желтоқсан 2020 жыл

сағат 10:30

Ұйымдастырушы: Оқу-әдістемелік басқарма

10:30 - "Филология және гуманитарлық білім" факультеті

11:00 - "Жаратылыстану" факультеті

11:30 - "Дизайн және өнер" факультеті

12:00 - "Заңтану, экономика және қашықтықтан оқыту" факультеті

12:30 - "Дене тәрбиесі және спорт" факультеті

Онлайн кездесу Zoom бағдарламасымен өтеді.

Идентификатор: 625 382 6785

Пароль: 143143