“Органикалык химияның теориялық негіздері” пәнінен онлайн ашық сабақ

Білім беру бағдарламасы: 6В01507-Химия-Биология мұғалімдерін даярлау
Топ: ХБ-18
Курс: 4
Оқытушы: PhD докторы Абдуразова П.А.
Мерзімі: 26.10.2020
Пән: Органикалык химияның теориялық негіздері (агылшын тілінде)
Сабақтың такырыбы: Halogen derivatives of alkanes (АКТ, СТО)

Ашық сабақтарын материадары:  https://cloud.mail.ru/public/4npz/4T1dCq8Kv
Бейнематериалдары:  https://youtu.be/GGA3Na4S7hQ
Plan of the lesson (Lecture 9)
1. Naming halogencarbons
2. Isometrism
3. Chemical properties