ң қ қ

2012 27 қң ң әү ң ұ қ ң.

ұұ Әұ ң 2012 ғ ққ Ә-қ ңғ- Ққ ң ғ ң ү ә ұ.


қ ңқ


ij қ ә
ң қ
ң -
Ә-қ ңғ - Ққ ң ғ
ij ә ң қ
ң қ қ
ә -
ғ ң қ
Өң ү ң, ң ү ң
ң ң
әң ң ү
ғ
ү қ
ز˲ ҚҚ - 20 ˻
ә қ ә ә
- ққ ү
29.10.2010 - қ ғ
5012000 "ә " ғ
ң
ң
қ қ